Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 980761

Dato: 12.08.2020

Jeg er imot dette