Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108812

Dato: 15.08.2020

Jeg sier nei til høringsforslaget.