Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 454463

Dato: 05.08.2020

Jeg er imot klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19.