Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 430310

Dato: 05.08.2020

Jeg ber om at forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler til behandling eller forebygging av covid-19 STOPPES!

Den vaksinen som utprøves, mRNA vil omskrive vårt DNA. Jeg anser det som en sterk uetisk handling å krenke selve livet med å forandre oppskriften på det å være menneske gjennom å injisere genmodifisert materiale i våre kropper. Når det først er gjort vil det ikke kunne reverseres.

Vi har ingen garanti for at dette ikke vil ha dramatiske konsekvenser for vårt armemateriale og slike forsøk på behandling må stoppes.

Til sammenligning er ikke en genmodifisert tomat en tomat. Og et genmodifisert menneske vil ikke lenger være et intakt menneske. Og hva er vi da?

Når det gjelder helhetlig helse finnes det mange mange måter og mer risikofrie måter å behandle virus og infeksjoner på. Dessuten er ikke et mennesket bare et biosystem, vi er energetiske vesner som lever i en fysisk kropp. Behandlinger med vaksiner og genmodifiserte elementer vil også kunne bidra til å stoppe mennestets åndelige vekst og bevissthetsutvikling.

Så jeg ber innsetendig om at dette forslaget stoppes. Og at det startes en bred og demokratisk prosess hvor alle sider blir belyst for å sikre menneskers liv og helse nå og for fremtiden.

Vennlig hilsen
Britt Bjørgård