Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123032

Dato: 17.08.2020

Godtar ikke at min kropp skal brukes til slik eksperimentelle utprøvinger.