Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 599370

Dato: 09.08.2020

Jeg er i mot at man skal tvinge noen til å ta lagemiddler generelt sett. Der er opp til hver enkelt om man vil la seg vaksinere osv. Jeg sier derfor Nei til dette forslaget.