Høringssvar fra Jøran Nilsen Laksholm

Dato: 14.08.2020

Jeg godkjenner IKKE høringssvaret!