Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194164

Dato: 04.08.2020

NEI og atter NEI