Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 405171

Dato: 05.08.2020

Å modifisere naturen og menneskets helse er farlig. Det strider også med sedvanerett, menneskerettigheter og grunnloven.

Det dere driver med er uetisk, ulogisk og helsefarlig.