Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 228459

Dato: 02.08.2020

Jeg stemmer NEI til dette!