Høringssvar fra Trond Hovda

Dato: 09.08.2020

Hei.

Eg er sterkt imot eit slikt forslag, ikkje minst fordi me alle er unike individer som vil reagera ulikt på legemiddel. Og det kan vera livstruande for nokon. (Egen erfaring)

Men det viktigaste, er at alle vaksiner som tilbyes, skal og må vera på frivillig grunnlag.

Det er ein menneskerett å bestemma over eigen kropp!!