Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 461493

Dato: 05.08.2020

Dette er galskap. Det forsøkes innført en ordning med klinisk utprøving og utlevering av GMO- legemidler til behandling eller forbygging av Covid 19 med kort høringsfrist i ferieperioden. Det strider i mot § 13 i genteknologiloven . Som befolkning krever vi å få innsyn og inngående kunnskap om forskning på dette feltet. Før det fattes et slik alvorlig inngripende endring som vil berøre alle i Norge. Viser forøvrig til offenlighetsloven §12.