Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 396115

Dato: 05.08.2020

Jeg melder med dette mitt NEI til foreslåtte forskrift, da denne formen for teknologi fremdeles er eksperimentell - og etter mitt skjønn ikke tilstrekkelig utprøvd.

En mRNA-vaksine - som her åpenbart ønskes innført via foreslåtte forskrift - endrer vår DNA-struktur permanent, og det er dermed sannsynlig at endringene videreføres til avkom.

Mitt standpunkt står fast frem til 1) produsenten(e) av slike vaksiner/legemidler kan bevise positiv effekt gjennom tilstrekkelige randomiserte studier og 2) produsenten(e) av slike vaksiner/legemidler står som juridisk ansvarlige ved eventuelle oppståtte følgeskader av sine produkter.