Høringssvar fra Jan G. Thorstensen

Dato: 09.08.2020

Nei, til genmodifisering av mennesker.