Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 772380

Dato: 10.08.2020

Jeg stemmer imot dette forslaget.