Høringssvar fra Aud Grete Mullaard

Dato: 17.08.2020

Jeg ønsker ingen genteknologi hverken i mat eller vaksiner ikke som behandling eller forebygging av Covid 19