Høringssvar fra Roger Jakobsen

Dato: 15.08.2020

9.April.1940 ble vi invadert, og tatt på senga! Nå skjer det igjen, og Norges befolkning sover ?? som vanlig, og ser ikke hva som hender rundt dem, en ny type invasjon som heter FN og EU/EØS, medfølgende ødeleggelse av Norsk natur og dyreliv, økonomi, og styresett, men denne gangen er varigheten for okkupasjonen for hundrevis av år fram i tid ?? Men vi er dessverre allerede invadert og okkupert av fremmede makter, det hendte i 1992/1994 allerede, da "Gro Harlem Brundtland" skrev under "Dødsdommen" til daværende selvstendige Nasjonen Norge ????

MS pasienter kan få behandling i både Sverige og Russland, så lenge de betaler for behandling av egen lommebok. En behandling koster alt fra 150.000,- til 250.000,- for å bli frisk! Er ca 20.000 med MS diagnosen i Norge i dag, uten behandlings tilbud fra Norge AS, og Erna Solberg & Co ?? Men 13 milliarder norske skattekroner til Bill Gates, hostet Erna Solberg opp til Covid-19 fondet hans, til nest verdens rikeste mann, over natta til og med! Har bare en ting å si om Erna Solberg...

Ja nå er det siste innspurt for Erna & Co, å ødelegge Norge totalt, før hun går over i en ny feit og godt betalt jobb i FN, før valget i 2021? Så må den nye Regjeringa bruke 4 neste år på å rydde opp i rotet, som er laget til fra forrige Regjeringa igjen!

Erna er jo ikke akkurat flink med penger da! Allerede som Student, så brukte hun opp studielånet, før det kom nytt på konto, og nå har hun tilgang til Norges Skattekonto, og Norges Oljefond (Pensjonistfondet), som er penger hun kan bruke fritt til egen vinning og Norges interesse? Alltså, hennes interesse! Dette burde folk 🐑 ha forstått, når de valgte henne og Høyre inn som Norges Største Pengesløsere til utlandet noensinne i Norsk Politikk!!!

11 grunner til at influensavaksine ikke er bra for oss:
Det finnes uttallige tilfeller av bivirkninger etter at giftige kjemikalier er injisjert i oss.
1. Av de 260 000 barn i alderen 6 til 23 måneder viste ingen av de 51 studiene noen beviser på at vaksine virket bedre enn placebo. Influensavaksine beskytter uansett ikke alle former for virus, så en kan få influensa om en kommer i kontakt med andre virusstammer, enn den man er injisjert med.
2. Vaksiner inneholder kvikksølv som kan forårsake depresjon, hukommelsestap, hjerte-karsykdommer, pusteproblemer, ADD, munnhelseproblemer, fordøyelsesforstyrrelser, og andre alvorlige helseproblemer.
3. Giftstoffer i influensavaksinen kan føre til Alsheimerz sykdom. Dr. Hugh Fudenberg, en ledende immunogenetiker, viser at de som konssekvent får denne vaksinen øker rissikoen hele 10 ganger. Dette mener han kommer av den giftige kombinasjonen av aluminium og kvikksølv plassert i vaksinen. I tillegg vil gjentatte vaksineringer føre til et dårligere immunforsvar i kroppen, og en kan da lettere få alvorlige sykdommer i fremtiden.
4. De fleste som driver influensavaksinasjoner tjener tusenvis av dollar hvert år. Da er det helt klart at jo mer vaksiner det blir foretatt, jo mer penger tjener disse bedriftene.
5. En blir ikke immun av vaksiner, den sensibiliserer kroppen mot viruset. En kan ofte se at vaksinerte barn nesten blir umiddelbart syke etter en vaksinasjon. En får ofte nedsatt immunsystem etter en vaksine, ikke bedre.
6. Vaksine gjør deg mer utsatt for smittsomme sykdommer som lungebetennelse og lignende. Kanskje kroppen din allerede arbeider med å bekjempe et virus du har i kroppen din. Da vil en vaksineinjeksjon kunne sette kroppen din i fare for å påføre den enda verre symptomer eller sykdommer.
7. Medisinsk forskning viser at influensavaksine kan være forbundet med karsykdommer. Feber, kjevesmerte, muskelsmerter, stivhet i nakke, overarm, skulder, hofter og hodepine.
8. Barn under et år er særlig utsatt for et nevrotokisk brudd på nervesenteret rundt hjernen og sentralnervesystemet. Den første runden av influensavaksinen blir tilført ved 6 måneders alder.
9. Det har vært dusinvis av rapporterte tilfeller av barn i 12 land som har utviklet kronisk søvnforstyrrelse (narkolepsi) etter å ha tatt influensavaksine. En studie tatt i Sverige mellom Oktober 2009 og Desember 2011, sammenlignet 3,3 millioner svensker med 2,2 millioner som ikke ble vaksinert. For de under 21 år var rissikoen for å få nakolepsi tre ganger høyere, og hos de minste barna enda høyere hos de som var vaksinert.
10. Det er tusenvis av medisinske tidsskriftartikler som viser at injeksjon av vaksine kan føre til en rekke andre infeksjoner. Videre kan faktisk immunforsvaret svekkes av selve vaksinen, som igjen kan gjøre personens evne til å bekjempe selve sykommen som vaksinen skulle beskytte mot i utgangspunktet dårligere.
11. Beviser for at det har oppstått alvorlige nevrologiske lidelser av influensavaksiner er et faktum. i 1976 fikk et betydelig antall GBS, en sykdom som førte til permanente nerveskader og og lammelser. Influensevaksiner kan inneholde mange skadelige stoffer som vaskemiddel, kvikksølv, formaldehyd og levende influensavirus.
Totalitær Styre er ingen vei å gå, med utvidet fullmakter til en Regjering 🤬 Trodde politikere hadde mere en så i topplokket, der de burde studere historien en gang til om utvidet fullmakt til en Regjering....
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme
Er det som jeg har sagt heile tia, Corona Viruset ☣️ er på lik linje med et vanlig influensa virus Men her går Norge og resten av Verden amokk i panikk og hysteri, stenger skoler, grenser, permiterer folk, setter folk i karantene, truer med bøter og fengsel, innfører lover og regler som om Svartedauen var her, grunnet viruset som herjer, som i 2009 da Svineinnfluensan herja, og -"Tenk no litt" gjelder fortsatt (Av Dr.med. Hans Husum, distriktslege i Finnmark i 40 år)
https://www.ifinnmark.no/mange-av-disse-dor-altsa-med-influensa-ikke-av-influensa/o/5-81-1137387
Så derre vaksinen dere skal prakke på den Norske befolkning, kan dere stappe en hvis plass!!!
Mvh, Roger Jakobsen
Mobil: +47 46 85 05 31
E-Post: mrxroger@yahoo.no