Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116115

Dato: 16.08.2020

Ønsker Ikke genmodifiserte vaksiner. Altså: nei takk