Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116033

Dato: 16.08.2020

Jeg er ikke interessert i å være prøvekanin for en GMO vaksine.