Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 767116

Dato: 10.08.2020

Nei til genmanipulering