Høringssvar fra Torkjell Hjertvik

Dato: 10.08.2020

NEI til eksperimentering av genteknologi på folk. Dette blir akkurat på same måten som med eperimentet med talomid på slutten av 50-tallet og på 60 tallet.

"Talidomid er et legemiddel som tidligere ble brukt mot svangerskapskvalme. Talidomid er kjent for å ha forårsaket alvorlige fosterskader (teratogene effekter). Det ble derfor trukket fra markedet. I dag brukes det mot enkelte kreftformer og spedalskhet under streng overvåkning."

Så jeg sier et RUNGENDE "NEI" til eksperimentering av genteknologi på folk.

Mvh, Torkjell Hjertvik.