Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 252190

Dato: 02.08.2020

Ingen vaksine i min kropp