Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 267348

Dato: 04.08.2020

Nei takk, jeg ønsker ikke at hverken mine barn, barnebarn eller jeg selv skal være prøvekaning for GMO- legemidler hverken nå eller i fremtiden.