Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 479208

Dato: 05.08.2020

Dette er ikke greit... Folk må få velge selv.