Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 750211

Dato: 09.08.2020

Jeg er sterkt imot dette som strider imot menneskerettighetene.