Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112949

Dato: 16.08.2020

Nei, ønskes ikke!