Høringssvar fra Hanne Iren Dahlen

Dato: 18.08.2020

Høringssvar på forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at befolkningen skal kunne behandles med eksperimentelle GMO-vaksiner og legemidler, samt delta i kliniske studier for denne type produkter (dersom situasjonen tilspisser seg) uten at disse er godkjent eller miljørisikovurdert etter GMO-regelverket. Her må Føre- var prinsippet inn, og befolkningen beskyttes. Vi har allerede sett maktfordelingen forskyve seg i landet det siste halvåret.

Å kunne undersøke nærmere og være sikrere på resultatet for å håndtere manglende kunnskap og vitenskapelig usikkerhet (Føre- var prinsippet) mener jeg er en god løsning i omstridte saker som denne, med tanke på mulige bivirkninger, men også p.g.a. det jeg mener er hastverksgjennomføring av lov og forskriftsendringer nå og de siste månedene.

Med dette leverer jeg min stemme mot forskriftsendring om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19

Hanne Iren Dahlen