Høringssvar fra Inger Hellenes Grimstad

Dato: 17.08.2020

Dette er etter min mening overgrep mot Norges befolkning og uansvarlig hvis landets myndigheter går inn for dette.
Jeg personlig er sterkt imot alle GMO utprøvinger. Dette er å eksprimentere med folk og er etisk og medisinsk uforsvarlig.