Høringssvar fra Eli Hundhammer

Dato: 04.08.2020

Jeg er imot dette.

NEI til eksperimentering av genteknologi på folk og dyr.