Høringssvar fra Hanne Holt

Dato: 17.08.2020

Nei takk til forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19 og/eller andre tilfeller.