Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 872927

Dato: 10.08.2020

Jeg samtykker ikke