Høringssvar fra Lady Anne Helene Sommer

Dato: 10.08.2020

Jeg er ikke for GMO utprøving på mennesker.