Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 905138

Dato: 10.08.2020

Nei til elsperimentering med genteknologi på folk.