Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 633369

Dato: 09.08.2020

Nei og atter NEI.