Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 253200

Dato: 04.08.2020

  1. NEI til eksperimentell behandling av mennesker.

Fra.

Ellen Skagemo Eliassen