Høringssvar fra Evald Iversen

Dato: 15.08.2020

Jeg seier nei til dette høringsforslaget