Høringssvar fra Roy Arne Josefsen

Dato: 04.08.2020

All den tid det ikke foreligger vitenskapelige studier som viser at koronavirus er ett patogen i henhold til Koch's postulater, ei heller er det utviklet en sikker test for viruset, bør ingen behandling godkjennes uten flere studier.

Viser forøvrig til

Lov om alternativ behandling av sykdom mv.