Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129413

Dato: 03.08.2020

Jeg er sterkt imot klinisk utprøving og utlevering av GMO legemidler til behandling og forebygging av COVID. Jeg kommer under ingen omstendigheter til å være villig til å ta imot slik behandling hverken for meg selv eller min familie.