Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 292307

Dato: 04.08.2020

Vil ikke at dette skal vedtas.

  • Jeg sier nei