Høringssvar fra Wind Øyvind Aamot

Dato: 04.08.2020

Vi kan ikke akseptere tvungen vaksine eller annet legemiddel generelt sett, og spesielt ikke når ikke middelet er utprøvet over lengre tid, og rapporter fra ulike innstanser og fagpersonell om effekt og (bi)virkinger ikke foreligger.