Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 669285

Dato: 09.08.2020

Jeg er i mot genmanipulering. Og vil ikke støtte utprøving av GMO legemidler til behandling, evnt forebygging av covid 19.