Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 759155

Dato: 09.08.2020

Nei, til vaksiner med innhold av DNA/RNA og uttesting av dette på en uvitende norsk befolkning. Nei, til forandring av forskriften i Genteknologiloven. Mer forskning og dobbeltblind placebo studier evt på dyr, bør utføres før eventuel testing på mennesker. Vi kjenner ikke til konsekvensene av dette før om mange år og kan i værste fall risikere å permanent ødelegge deler av befolkningens DNA, samt skape verre sykdommer som vi hellet ikke har vaksiner for.