Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 792273

Dato: 10.08.2020

Jeg er sterkt imot klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19, og sier med dette NEI til eksperimentering av genteknologi på mennesker.