Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 794851

Dato: 10.08.2020

Nei , jeg og mine kommer ikke til å bli vaksinert med gmo behandling. Dette er kontroll !! Å tvang.