Høringssvar fra Vivi-Ann Sandnes

Dato: 03.08.2020

Som tidligere økologisk bonde, med fokus på rein mat og rein natur, så protesterer jeg på den utprøving som planlegges av Regjeringen - i samarbeid med WHO og andre utenomnasjonale økonomiske særinteresser.

Jeg protesterer mot at informasjonen, og diskusjonen ikke får en åpen folkelig tilgang - via norsk media - og heller ikke via lokale kommunale politiske miljø. Dette er en overkjøring av folkets suverene rettigheter, og det norske samfunnet er ikke hørt. Det er direkte tilfeldig - om noen av det norske folket får god nok informasjon om dette prosjektet.

Jeg protesterer fordi det er sådd stor tvil om samtlige GMO legemidler og alle nøytrale faglige innspill angående Covid-19 - og samtlige øvrige vaksineprogrammer.

Jeg protesterer fordi høringen gir ingen rom for diskusjon - der fagmiljø blir hørt - eller folket - oss som dette angår blir hørt.

Jeg protesterer fordi dette ikke følger demokratiske retningslinjer som er festet i Den Norske Grunnlov.