Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 876318

Dato: 10.08.2020

Nei til

klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19 i Norge. Og resten av verden. Nei også til tvungen vaksinering.