Høringssvar fra Arne Christofer Lier

Dato: 05.08.2020

Nei til forskrift om klinisk utprøving og utlevering av gmo-legemidler til behandling eller forebygging av covid19