Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 391312

Dato: 05.08.2020

Mitt svar er NEI.