Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117210

Dato: 16.08.2020

Nei takk. Tar gjerne imot vaksine. MEN den skall ha blitt utprøvd og dokumentert uten skadevirkning. Befolkning kan ikke bli brukt som forsøks kaniner. Greater good, på bekostning av enkel individets ukrenkelighet er prøvd før. Uten hell. Rett ut, dette er å gå urt på ville velger, med andre ord.