Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 389197

Dato: 05.08.2020

Godtar ikke gentesting.